Tegl pipe under og over tak

En åpen peis med stor lysåpning trenger større pipetverrsnitt enn dagens standard elementpiper. Teglsteinspipa har riktig kapasitet for å gi god trekk i en åpen peis. Dagens standard elementpipe er ca Ø 200mm – noe som ikke er tilfredsstillende for et åpent ildsted, (man opplever røykutslag/det ryker inn). Teglpipa har innmurt peisspjeld så det er mulig å lukke luftgjennomstrømningen i skorsteinen.