En peisovn med kanalsystem for varme-akkumulering. Ett innlegg ved og hele denne peisovnen er oppvarmet. Ovnen vil så avgi varme i mange timer, f eks over natten.