Nytt hjem til gammel kleberstensovn

Ovnen passer inn i denne sjarmerende og tradisjonelle gamle tømmerstua som er under restaurering. Kleberstensovnen er bygget/restaurert i forkant på verksted. Delene er pusset – ovnen er nøye montert/satt sammen til 4 tyngre deler som forenkler sluttmonteringen og gir best mulig kvalitet. Arbeidene med gjenoppbygging og restaurering på verksted er tidkrevende da det samtidig støpes/bygges nytt brennkammer og kanalsystem i olivinstein og brannplater. Det lages ny glass innerdør for innsyn i brennkammeret under fyring. Denne grundige prosessen/verkstedtimene sikrer kvaliteten på sluttproduktet.