Oppmuring av hyttepeis i Hallingdal.

Restaurert gammel grue fra 17 – 1800, opprinnelig fra seter i Nord-Østerdalen. Sannsynlig med kleberstein fra Kviknebruddet som nå er et fredet kulturminne etter spor fra uttak av gryteemner fra f.Kr.

Noe kleberstein tas fortsatt ut av Kviknebruddet – forbeholdt vedlikehold Nidarosdomen.