INSPIRASJON TIL DIN PEIS

Hvordan skal din peis se ut?

En peis kan utformes på mange måter og er kun begrenset av dine forestillinger. Valg av materialer og utforming er med å prege egenarten til rommet den skal stå i. Det er derfor lurt å bruke tid på hvordan du vil at din peis skal se ut. Vi har lagt ved noen forslag både fra våre peiser og fra andres peiser.

Peisens funksjon

Mennesker har gjennom uminnelige tider samlet seg rundt bålplassen for å søke varme og sosial kontakt. I dagens Norge er det strøm som er vår hovedvarmekilde, men det er peisen og ikke panelovnen vi søker rundt på en kald høst- eller vinterdag. Peisen skaper et sted hvor mennesker kommer i kontakt med seg selv og minner oss på våre innerste behov for ro og samhold.