Gammel klebersteinsgrue

Restaurering og oppføring av flott gammel grue i kleberstein fra Kvikne-bruddet. Antakelig opprinnelig fra Røstvangen gruver – den kortvarige kobberkis/gruvedriften først på 1900 tallet som dessverre ikke ble lønnsom nok. Se Røstvangen gruver på Wikipedia/google.
Man kan fortsatt noen steder se hugge-merkene etter den gang grua ble laget og utformet for hånd.

Klebersteinsgrua blir forsiktig innfyrt under oppmuringen for forsiktig/skånsom uttørking av murverket.