Denne åpne grua i klebersten ble antagelig bygget under driften av Røstvangen Gruver – her restaurert/oppført på ny. 3 stk store klebersteiner danner hjørnet/grua og ellers utformet i tradisjonell stil fra Nord-Østerdalen. Jern/hengsel på venstre side for gryteoppheng og tilbereding av mat over åpen ild. Mange drømmer gikk tapt under konkursen av Røstvangen Gruver, se google/Røstvangen Gruver.