Klebersten

Enkelteksemplarer i klebersten, restaurerte med oppgradert brennkammer
Moderne kakkelovn