Pipeløsning – gjennomføring i yttervegg til over tak på hytte