Arbeid i kleberstein

Tilpassing av glass innerdør og nytt dørelement
Klebersteinsovn

Restaurering av antikk kleberstensovn

Gammel ovn hvor få deler er brukbare. Verkstedtimer - hvor gamle oppfyrte deler utformes i ny klebersten.

Klebersten

Enkelteksemplarer i klebersten, restaurerte med oppgradert brennkammer
Moderne kakkelovn