Tegl pipe under og over tak

En åpen peis med stor lysåpning trenger større pipetverrsnitt…

Nyoppføring gammel grue

Helikopterfraktet til hytte i skogen

Oppføring av gammel grue i kleberstein

Grue med stor lysåpning/isolert brennkammerhjørne for maks…

Skiferpiper over tak

Piper murt opp med stavskifer

Åpen grue - hyttefjellet

Åpen grue - murt for hurtigoppvarming. Konstruert for rask oppvarming…

Hyttepeis plassert mot utvendig hjørne

Åpen grue høyt til fjells,,

Gammel grue - ombygget til ny / moderne design

Opprinnelig en gammel åpen peis med skrå kappe og tradisjonell…

Skiferpiper

Piper over tak i naturstein.

Kleberstensovn

Gammel ovn med ny kleberstein - kun topp og bunnhelle/dør er…