Grue i klebersten

Restaurering og reparasjon av gammel setergrue i klebersten  fra 1700 tallet. Den gang ble delene utformet/tilhugget for hånd. Det har sittet mange seterjenter/budeier ved denne grua opp gjennom årene.