Tegl pipe under og over tak

En åpen peis med stor lysåpning trenger større pipetverrsnitt enn dagens standard elementpiper. Teglsteinspipa har riktig kapasitet for å gi god trekk i en åpen peis. Dagens standard elementpipe er ca Ø 200mm - noe som ikke er tilfredsstillende…

Nyoppføring gammel grue

Helikopterfraktet til hytte i skogen

Oppføring av gammel grue i kleberstein

Grue med stor lysåpning/isolert brennkammerhjørne for maks temp og varmeeffekt

Skiferpiper over tak

Piper murt opp med stavskifer

Åpen grue - hyttefjellet

Åpen grue - murt for hurtigoppvarming. Konstruert for rask oppvarming og høy temperatur/strålevarme

Gammel grue - ombygget til ny / moderne design

Opprinnelig en gammel åpen peis med skrå kappe og tradisjonell peishylle. Bygget om til nytt utseende og tilpasset rommet og husets øvrige stil.

Skiferpiper

Piper over tak i naturstein.

Kleberstensovn

Gammel ovn med ny kleberstein - kun topp og bunnhelle/dør er fra den opprinnelige gamle ovnen, resten er ny kleberstein.  Ovnen har glass innerdør og er bygget opp med nytt/rentbrennende brennkammer.  

Klebersteinsemne

Utskjæring av deler fra blokk på 400 kg

Arbeid i kleberstein

Tilpassing av glass innerdør og nytt dørelement