Kleberstensgrue

Det er denne type åpne peiser kundene er mest fornøyd med. Her ved Ørfiske i Nordmarka.

Liten peisovn, (kakkelovn)

Ovnen ferdig montert - dette er en ovn som kan monteres på en dag om man er god på logistikk og planlegging.

Liten peisovn

Ovn under oppføring: Bildet viser 2 stk ovns-seksjoner/elementer som er forhåndslaget/fuget på verksted. Installasjon av denne ovnen er således svært forenklet. Første del er 81 cm høy/til og med/skjøt ved topp dør. Ovnen har totalt…

Grue i klebersten

Restaurering og reparasjon av gammel setergrue i klebersten  fra 1700 tallet. Den gang ble delene utformet/tilhugget for hånd. Det har sittet mange seterjenter/budeier ved denne grua opp gjennom årene.

Gamle ovnsdeler fra Sverige

Tomt keramikkskall for restaurering og nybygg av ovn

Antikk kakkelovn

Innkjøp av antikk/gammel "kakelugn" fra Sverige. Ovnen restaureres, bygges i sin helhet på verksted - med nytt innvendig olivenstein magasin. Brennkammer og glass innerdør. Ovn fra ca 1880 og ca 2,60 høyde

Stålpipe/takgjennomføring

En åpen peis må minimum ha 25 cm (innvendig tverrsnitt) pipeløp. Bildet viser takgjennomføring med tettemansjett på begge diffusjons-tettesjikt.