Skiferpiper

Piper over tak i naturstein.

Kleberstensovn

Gammel ovn med ny kleberstein - kun topp og bunnhelle/dør er…

Klebersteinsemne

Utskjæring av deler fra blokk på 400 kg

Arbeid i kleberstein

Tilpassing av glass innerdør og nytt dørelement

Utforming av nye klebersteinsdeler

Tillaging av nye deler
Klebersteinsovn

Restaurering av antikk kleberstensovn

Gammel ovn hvor få deler er brukbare. Verkstedtimer - hvor…