Klebersten

Enkelteksemplarer i klebersten, restaurerte med oppgradert…
Moderne kakkelovn