Åpen grue – hyttefjellet

Åpen grue – murt for hurtigoppvarming. Konstruert for rask oppvarming og høy temperatur/strålevarme